Нотариусы

 • Посвідчення правочинів.
 • Посвідчення немайнових правочинів.
 • Посвідчення заповітів.
 • Посвідчення довіренностей
 • Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.
 • Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукционів).
 • Проведення опису майна фізичної особи, яка визнана відсутньою або місце перебування якої невідоме.
 • Видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса.
 • Накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації.
 • Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них.
 • Засвідчення справжності підпису на документах.
 • Засвідчення вірності перекладу документів із однієї мови на іншу.
 • Посвідчення факту, що фізична особа є живою
 • Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці.
 • Посвідчення часу пред»явлення документів.
 • Передання заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам.
 • Приймання у депозит грошових сум та цінних паперів.
 • Вчинення виконавчого напису.
 • Вчинення протестів векселів.
 • Вчинення морського протесту.
 • Приймання документів на зберігання.
 • Абонентское обслуживание юридических лиц
  Юридичні послуги.
  Аудиторські послуги.
  Бухгалтерські послуги.
 • Абонентское обслуживание физических лиц — предпринимателей
 • Юридичні послуги.
  Аудиторські послуги.
 • Бухгалтерські послуги.